Kresba 5

Standardy kvality

Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby:
PrimaRodina-Standard-1.pdf (280,2 KB)

 

Standard č. 2 Ochrana práv a chráněných zájmů

Ochrana práv a chráněných zájmů:
PrimaRodina-Standard-2.pdf (308,1 KB)

 

Standard č. 3 Prostředí a podmínky

Prostředí a podmínky:
PrimaRodina-Standard-3.pdf (272,8 KB)

 

Standard č. 4 Informovanost o výkonu sociálně právní ochrany a činnosti pověřené osoby

Informovanost o výkonu sociálně právní ochrany a činnosti pověřené osoby:
PrimaRodina-Standard-4.pdf (255,9 KB)

 

Standard č. 5 Podpora přirozeného sociálního prostředí

Podpora přirozeného sociálního prostředí:
PrimaRodina-Standard-5.pdf (348,9 KB)

 

Standard č. 6 Personální zabezpečení

Personální zabezpečení:
PrimaRodina-Standard-6.pdf (232,8 KB)

 

Standard č. 7 Přijímání a zaškolování zaměstnanců

Standardy jsou k nahlédnutí na kontaktních místech Prima rodiny.

 

Standard č. 8 Profesní rozvoj zaměstnanců

Standardy jsou k nahlédnutí na kontaktních místech Prima rodiny.

 

Standard č. 9 Pracovní postupy pověřené osoby

Pracovní postupy pověřené osoby:
PrimaRodina-Standard-9.pdf (318,9 KB)

 

Standard č. 10 Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče:
PrimaRodina-Standard-10.pdf (310,7 KB)

 

Standard č. 11 Předávání informací

Předávání informací:
PrimaRodina-Standard-11.pdf (309,6 KB)

 

Standard č. 12 Změna situace

Změna situace:
PrimaRodina-Standard-12.pdf (315,2 KB)

 

Standard č. 13 Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochraně dětí

Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochraně dětí:
PrimaRodina-Standard-13.pdf (286,2 KB)

 

Standard č. 14 Vyřizování a podávání stížností

Vyřizování a podávání stížností:
PrimaRodina-Standard-14.pdf (283,9 KB)

 

Standard č. 15 Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací

Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací:
PrimaRodina-Standard-15.pdf (325,6 KB)

 

Standard č. 16 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby:
PrimaRodina-Standard-16.pdf (270,9 KB)

 

Kresba 4