Kresba 5

Vzdělávání pro pečující osoby

 

Pečující osoby mají dle zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb.  povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin v době 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích.

Prima rodina poskytuje pro pečující osoby, které s ní mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, pravidelné vzdělávání.

Nabídka vzdělávání

Skupinové

Lektoři jsou odborníci z oblasti psychologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, psychiatrie, sociální práce, terapie a psychoterapie, medicíny, zdravého životního stylu, práva, osobnostního rozvoje.
Pečujícím osobám je vzdělávání nabízeno v dostačujícím rozsahu.
Po absolvování vzdělávání je pečujícím osobám vystaveno osvědčení.

Prezenční

Prima rodina pořádá vzdělávání v Sokolově, Ostrově, Aši, Karlových Varech, Chebu, Chodově, Habartově, Horním Slavkově.
V rámci vzdělávání pečujících osob probíhá dětská skupina (hlídání dětí svěřených do pěstounské péče).

Pečující osoby si mohou vybrat z několika možností

  • Vzdělávání ve všední den: dopoledne či odpoledne v rozsahu 2 nebo 3 hodin
  • Víkendová vzdělávání jednodenní: v rozsahu 7 hodin
  • Víkendová vzdělávání vícedenní: v rozsahu 12 hodin
Online
  • Vzdělávání probíhá přes Skype, či jiné platformy
  • Rozsah: 2 hodiny

Samostudium

Pečující osoby mají možnost zapůjčení odborné literatury z knihovny Prima rodiny.
Sociální pracovníci nabízejí další možnosti samostudia, jako jsou například: tématické filmy, podcasty, odborná videa.

 

Kresba 4