Kresba 5

Informace pro děti

 

Kdo jsme

Jsme organizace Prima rodina a jsme tu pro děti, které žijí v pěstounské rodině.

My z Prima rodiny bychom všichni byli rádi, aby se celé tvé rodině dařilo dobře.

Stejně jako je povinné na červenou v křižovatce zastavit, je povinné, aby do každé pěstounské rodiny chodil nějaký pracovník. Určuje to zákon, který musíme všichni dodržovat.
Pro ty, kteří se o tebe starají, ještě stanovuje, aby se učili. To je také povinné. Aby se učili, jak se o tebe co nejlépe starat. Jak se o sebe co nejlépe starat. Jak si poradit s různými problémy. Proto se zúčastňují společného vzdělávání s učitelem a proto jim pracovníci nosí domů informace k přečtení.

Každá pěstounská rodina má přiděleného jednoho pracovníka, který se o ni stará.

Je to jeden konkrétní právě proto, aby tebe a tvoji pěstounskou rodinu mohl poznat co nejlépe. Chce ji poznat proto, aby tobě i tvé rodině mohl co nejlépe poradit a pomoci, kdybyste měli nějaký problém.
Svět kolem nás je obrovský a má svá úskalí pro každého. Čím je situace doma složitější, tím je pro její členy těžší všemu rozumět a ve všem se vyznat. Pravidel je hodně a nikdo všechna nezná a všemu nerozumí. A pak často může udělat chybu.

Chyby samozřejmě dělá každý, to je jasné. Je ale dobré, když jich udělá co nejméně. A aby člověk dělal co nejméně chyb, musí toho co nejvíc vědět. A aby věděl, musí se to naučit, nebo se musí zeptat.

Náš pracovník k vám chodí na pravidelné návštěvy a ptá se (klade otázky). Díky tomu, že mu ty a tvoji blízcí odpovídáte, se s tebou a tvou rodinou seznámí. A když vás zná, zjistí, co vás může potěšit a co by vám mohlo ublížit. Proto je velmi důležité, aby se ptal. Stejně důležité je, aby se dozvěděl odpovědi od všech členů rodiny.

(Stejně důležité jako to, že klademe otázky my, je důležité, aby ses ptal/ptala i ty.)

A moc důležité je i to, aby ses ptal/ptala i ty na vše, co tě zajímá.
Abys řekl/řekla, když tě něco těší.
Abys řekl/řekla, když tě něco trápí.
Protože my nevíme, co si myslíš.
Nevíme, co víš a co nevíš.
Nevíme, co ti dělá radost.
Nevíme, co tě může zrovna zajímat.
Nevíme, co tě může zrovna trápit.

Ptáme se, abychom to zjistili. Ale nikdy se nedokážeme zeptat na všechno. A proto si moc přejeme, aby ses ptal/ptala i ty. Je důležité, aby věděl/věděla, že:

Žádnou otázkou nás nikdy nenaštveš.
Zeptat se můžeš úplně na cokoli.
Můžeš nám říct cokoliv.

Protože my jsme ti, kdo se tě snaží pochopit a pomoci ti, bude-li to třeba.

 

Kresba 4