Kresba 5

Vzdělávání pro pečující osoby

 

22. září 2018 - sobota

Září 2018

Vzdělávání pro pečující osoby

22. 9. 2018 - Stein

„Zdraví a přístup k dítěti z pohledu lékaře“

Lektor: MUDr. Jan Anděl
10:00 - 12:00


„První pomoc není žádná věda“


Lektoři: Český červený kříž Cheb
13:00 – 16:00

Program pro děti v PP

„O poklad kouzelného lesa“

Program zajišťuje: „Hlídání s nápadem“ (Magdalena Plachá)
10:00 – 12:00

„Výtvarná dílna“

Výroba přání s básní (autor básně: P. H. Batěk), výroba pohledů, zdobení talířů.

Program zajišťuje: unipap plus, s. r. o.
13:00 - 16:00

 

Kresba 4