Kresba 5

Vzdělávání pro pečující osoby

 

23. únor 2019 - sobota

Komunikace v krizových situacích v rámci pěstounské rodiny

Čas: 9:30-12:30 13:00-17:00
Místo: unipap plus,Svatopluka Čecha 1, 350 02 Cheb
Lektor: Mgr. Jakub Onder
Aktivity pro děti
Těšíme se na setkání

 

05. únor 2019 - úterý

Problematika dětí v jednotlivých vývojových obdobích (4 roky - předškoláci)

Čas: 16:00 - 18:00
Místo: Karla Hynka Máchy 1276, Sokolov-Pedagogicko-psychologická poradna
Lektor: Mgr. Zdeňka Vašíčková
Není zajištěné hlídání dětí!!!
Těšíme se na setkání

 

Kresba 4