Kresba 5

Vzdělávání pro pečující osoby

 

18. listopad 2019 - pondělí

Zdravá životospráva

Čas: 14:00 -17:00
Místo: Štefánikova 2515, Aš-DDM Sluníčko
Lektor: Mgr.Šárka Borkovcová,DiS.
Dětská skupina
Těšíme se na setkání

 

11. listopad 2019 - pondělí

Zdravá životospráva

Čas: 9:00 - 12:00 nebo 14:00 - 17:00
Místo: 5. května 655, Sokolov-Hornický dům
Lektor: Mgr.Šárka Borkovcová,DiS.
Dětská skupina
Těšíme se na setkání

 

05. listopad 2019 - úterý

Problematika dětí v jednotlivých vývojových obdobích (2.stupeň)

Čas: 16:00 - 18:00
Místo: Karla Hynka Máchy 1276, Sokolov-Pedagogicko-psychologická poradna
Lektor: Mgr. Zdeňka Vašíčková
Není zajištěné hlídání dětí!!!
Těšíme se na setkání

 

Kresba 4